Podmienky súťaží

Podmienky súťaží

spoločnosti next SALE, s. r. o.
so sídlom ul. Poštovní 244, 739 61 Třinec, identifikačné číslo: 01558951 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.limetka.sk

1. Základné ustanovenía

1.1.Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a zašle prostredníctvom komentára na Instagrame odpoveď pod súťažný príspevok.

1.2. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke.

1.3. Organizátor nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.

1.4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, pozastaviť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá.

1.5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

1.6. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať aj jej pravidlá.

1.7. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s platformou Instagram a táto platforma za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Instagramu.

2. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

2.1. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako reakciu na súťažný príspevok organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, instagramové meno a prípadne doručovacia adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky obchodu a služieb.

2.2. Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné údaje k spracovaniu podľa predchádzajúceho odseku, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon"), tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo prístupu k nim a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z §§ 11 a 21 tohto zákona. Súhlas na spracovanie údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek odvolaný na adrese sídla organizátora.

3. Priebeh súťaže

3.1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom v oznámení príslušnej súťaže.

3.2. Zo všetkých reakcií, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období, vyžrebuje organizátor výherca. Počet výhercov bude určený vždy v oznámení príslušnej súťaže.

4. Výhry a ich odovzdanie

4.1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži. Výherný produkt sa nedá spätne vymeniť za inú veľkosť alebo produkt.

4.2. Výherca bude vždy informovaný o výhre na Instagramových stránkach @limetka_eshop alebo facebookovej stránke Limetka. Lehota na odpoveď je 5 pracovných dní. 

4.3. Výhry budú výhercom zaslané e-mailom alebo na spomínanú adresu výhercu.

4.4. Výherné poukazy nie je možné kombinovať s inými zľavovými kódmi.

 

Newsletter

Chcete ZĽAVU 10 % na prvý nákup? Prihláste sa na odber noviniek.